Omschrijving (toelichting)

Indicator

2021

2022

2023

2024

Km te herstellen regionale keringen waterschap  Brabantse Delta (cumulatief)

10,6

15,9

 

21,4

 

 

 

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit