Omschrijving (toelichting)

Indicator:

   • aantal handel bevorderende activiteiten
   • aantal deelnemende bedrijven/ kennisinstellingen

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit