Omschrijving (toelichting)

Indicator: 

-Opslag en conversie voor een haalbare en betaalbare energietransitie (2 pilots t/m 2023)

- Aantal projecten waarin het mogelijk maken van een grootschalige uitrol van een nieuwe technologie een bijdrage levert aan het eerder en/of tegen geringere kosten behalen van de provinciale energiedoelstellingen (1 in 2023).

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit