Omschrijving (toelichting)

Betreft nieuwe prestatie t.o.v. begroting 2021 a.g.v. vaststelling Kader '21/'22

Naast het opstellen van de agenda worden 5 projecten uit de agenda mede mogelijk gemaakt. Voor de selectie van projecten geldt dat hieraan een concrete vraag uit de markt/samenleving ten grondslag ligt, dat er sprake is van cofinanciering uit het bedrijfsleven en dat de projecten binnen korte periode tot resultaat leiden. In 2021 ligt de focus op projecten voor topsport/talentontwikkeling en evenementen.

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit