Omschrijving (toelichting)

 

Prestaties/maatregelen

Indicator

2021

2022

2023

2024

Inrichtingsmaatregelen Kaderrichtlijn water door waterschappen

Beek- en kreekherstel

Vispassages

114 km (*)

102 stuks (*)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

 

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit