Omschrijving (toelichting)

 

Prestaties/maatregelen

Indicator

2021

2022

2023

2024

Uitvoeren maatregelen ihkv 6e Nitraatactie-programma (minder emissies en beter bodembeheer)

% landbouwgrond in 8 grondwaterbeschermingsgebieden dat deelneemt

aantal grondwaterbeschermingsgebieden waar aan norm wordt voldaan

80%         

 

(*)

(*)

(*)

 

 

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit