Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

Opgave 2012 t/m 2027

2021

2022

2023

2024

2025 t/m 2027

Gerealiseerde ha (cumulatief)

15.200

7.000

8.500

10.000

11.500

15.200

 

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit