Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

Opgave 2012 t/m 2027

2021

2022

2023

2024

2025 t/m 2027

Gerealiseerde ha (cumulatief)

1.325

125

185

335 585

1.325

 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De actualisatie van de EVZ opgave is  op 12 maart 2021 door de Staten vastgesteld. De opgave is bijgesteld naar 1.325 ha.  De planning voor de realisatie in de  komende jaren is verlaagd. Dit komt vooral doordat de daadwerkelijke realisatie van EVZ’s veel meer doorlooptijd vraagt dan was ingeschat. De realisatie van de EVZ ’s is een complexe opgave waarvoor nog weinig initiatiefnemers zijn opgestaan. De ophoging van het subsidiepercentage voor gemeenten heeft geleid tot meer initiatieven van gemeenten, maar heeft niet de achterstand weggewerkt. Op dit moment zijn wij met waterschappen en gemeenten in gesprek om hen te stimuleren om met meer uitvoeringsvoorstellen te komen.
Tegelijkertijd zien we dat waterschappen en gemeenten in de afgelopen jaren meer aanvragen voor EVZ subsidie bij het GOB hebben ingediend. Het GOB heeft inmiddels voor ruim 300 ha subsidie verleend. De verhoging van de subsidie voor droge (delen van) EVZ’s van 50% naar 75% heeft daaraan bijgedragen. De projecten waaraan subsidie is verleend, starten veelal  in 2021 en 2022 met de uitvoering.
Het tempo van de realisatie is echter nog niet hoog genoeg. Er wordt gewerkt aan aanvullende afspraken in het kader van de maatwerkovereenkomsten tussen waterschappen en provincie. Ook worden gemeenten nadrukkelijk aangesproken om met de EVZ’s in hun gemeente aan de slag te gaan.Toelichting

O

Kwaliteit

De actualisatie van de EVZ opgave is  op 12 maart 2021 door de Staten vastgesteld. De opgave is bijgesteld naar 1.325 ha.  De planning voor de realisatie in de  komende jaren is verlaagd. Dit komt vooral doordat de daadwerkelijke realisatie van EVZ’s veel meer doorlooptijd vraagt dan was ingeschat. De realisatie van de EVZ ’s is een complexe opgave waarvoor nog weinig initiatiefnemers zijn opgestaan. De ophoging van het subsidiepercentage voor gemeenten heeft geleid tot meer initiatieven van gemeenten, maar heeft niet de achterstand weggewerkt. Op dit moment zijn wij met waterschappen en gemeenten in gesprek om hen te stimuleren om met meer uitvoeringsvoorstellen te komen.
Tegelijkertijd zien we dat waterschappen en gemeenten in de afgelopen jaren meer aanvragen voor EVZ subsidie bij het GOB hebben ingediend. Het GOB heeft inmiddels voor ruim 300 ha subsidie verleend. De verhoging van de subsidie voor droge (delen van) EVZ’s van 50% naar 75% heeft daaraan bijgedragen. De projecten waaraan subsidie is verleend, starten veelal  in 2021 en 2022 met de uitvoering.
Het tempo van de realisatie is echter nog niet hoog genoeg. Er wordt gewerkt aan aanvullende afspraken in het kader van de maatwerkovereenkomsten tussen waterschappen en provincie. Ook worden gemeenten nadrukkelijk aangesproken om met de EVZ’s in hun gemeente aan de slag te gaan.