Omschrijving (toelichting)

  • De provincie voert planmatig beheer en onderhoud uit op de provinciale infrastructuur zoals afgesproken in de meerjarige kwaliteitsvisie (KOPI, 2018). Score per onderdeel binnen vastgestelde bandbreedte.
  • We realiseren een data-gedreven mobiliteitsbeleid, asset management en risicogestuurde verkeersveiligheid op basis van gestructureerde regionale dataverzameling (operationeel in 2023).
  • Alle verlichting langs provinciale wegen is in 2021 vervangen door LED.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De vervanging van de openbare verlichting en verkeerslichten door LED is vertraagd als gevolg van de aanbesteding.Toelichting

O

Kwaliteit

De vervanging van de openbare verlichting en verkeerslichten door LED is vertraagd als gevolg van de aanbesteding.