Omschrijving (toelichting)

  • Vervolgafspraken in BO MIRT 2021 over Toekomstbeeld OV 2040.
  • Vervolgafspraken in BO MIRT 2021 over verbeteren OV Breda-Utrecht.
  • Vervolgafspraken met regio over ontwikkelagenda HOV / Bravo Direct in de regionale mobiliteitsagenda’s 2021.
  • Realisatie van de vastgestelde ontwikkelagenda Spoor, HOV en Hubs conform planning.
  • Realisatie Maaslijn door derden: oplevering in 2024.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De voortgang van OV Breda-Utrecht en Maaslijn verloopt moeizaam. Het is de vraag of er voldoende rijksmiddelen beschikbaar komen voor het realiseren van de opgaven Toekomstbeeld OV 2040.Toelichting

O

Kwaliteit

De voortgang van OV Breda-Utrecht en Maaslijn verloopt moeizaam. Het is de vraag of er voldoende rijksmiddelen beschikbaar komen voor het realiseren van de opgaven Toekomstbeeld OV 2040.