Omschrijving (toelichting)

Indicator:

  • We stellen twee keer per jaar PS-voortgangsrapportage over Europese programma’s op, waarin voortgang wordt gemonitord

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit