Omschrijving (toelichting)

  • Om het fietsgebruik te stimuleren realiseren we een netwerk van snelfietsroutes: snelfietsroutes van het programma Fiets in de Versnelling 2016-2020 zijn gerealiseerd (4 in 2021, 6 in 2022 en 9 in 2023)
  • We werken aan de ontwikkeling van (internationale) goederencorridors. De focus ligt daarbij nu vooral op Rotterdam – Venlo met Moerdijk en Tilburg als bovenregionaal logistiek knooppunt.
  • We maken afspraken over de ontwikkeling van de logistieke multimodale knooppunten Tilburg en Moerdijk.
  • 1 clean energy hub op de goederencorridor Rotterdam – Venlo gerealiseerd in 2021.
  • Definitieve afspraak met Rijk, regio en bedrijfsleven over de trimodale ontwikkeling haven Loven (Tilburg) op de corridor Rotterdam – Venlo.
  • Wilhelminakanaal geschikt voor klasse IV schepen tot en met haven Loven (Tilburg): oplevering in 2023.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De ontwikkeling van fase 1,5 (verdieping haven Loven) is onzeker.Toelichting

O

Kwaliteit

De ontwikkeling van fase 1,5 (verdieping haven Loven) is onzeker.