Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2021

 

2022

2023

2024

Gerealiseerde ha via de stimuleringsregeling Landschap en de subsidieregeling voor de aanleg van landschapselementen en het herstel van cultuurhistorische landschapselementen

15 ha

15 ha

15 ha

15 ha

Beheerde ha via de stimuleringsregeling Landschap

450 ha

450 ha

450 ha 

450 ha

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit