Omschrijving (toelichting)

  • Er is in deze bestuursperiode een definitief besluit over de bundelroute in het kader van de bereikbaarheid Eindhoven / Helmond / Nuenen. Draagvlak is daarbij belangrijk.
  • We realiseren de nieuwe N69 en N279 Veghel – Asten (oplevering in 2023), N629 (oplevering in 2021) en N65 (oplevering 2024)
  • Mobiliteitsaanpak A50 corridor Nijmegen- Eindhoven met pakket flankerende maatregelen vastgesteld in 2021.
  • Besluit over aanpak A2 Deil-‘s-Hertogenbosch inclusief pakket flankerende maatregelen in 2021.
  • Vervolgafspraken navn.a.v. MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport (inclusief A2/N2 Randweg Eindhoven) in 2021.
  • Besluit over voorkeursalternatief A58 Tilburg – Breda.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Vertraging in de uitvoering van een aantal majeure projecten dreigt zowel bij de provincie als bij een aantal rijksprojecten (A67 en A58 Tilburg – Breda). Zie ook 9e voortgangsrapportage SmartwayZ.NL.Toelichting

O

Kwaliteit

Vertraging in de uitvoering van een aantal majeure projecten dreigt zowel bij de provincie als bij een aantal rijksprojecten (A67 en A58 Tilburg – Breda). Zie ook 9e voortgangsrapportage SmartwayZ.NL.