Omschrijving (toelichting)

Conform de vastgestelde Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord dragen we bij aan de landelijke doelstelling van 50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen in 2030 ten opzichte van 2016.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

  Toelichting

G

Kwaliteit