Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment bestaat grote onzekerheid of het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) tijdig gereed is; daarvoor zijn we afhankelijk van het Rijk. De onderdelen die de provincie moet regelen, zijn op orde. De provincies hebben aangegeven dat het stelsel een half jaar vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet worden opgeleverd om te kunnen oefenen en de ketenprocessen in te regelen, zodat het stelsel op 1 januari 2022 operationeel is.Toelichting

O

Kwaliteit

Op dit moment bestaat grote onzekerheid of het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) tijdig gereed is; daarvoor zijn we afhankelijk van het Rijk. De onderdelen die de provincie moet regelen, zijn op orde. De provincies hebben aangegeven dat het stelsel een half jaar vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet worden opgeleverd om te kunnen oefenen en de ketenprocessen in te regelen, zodat het stelsel op 1 januari 2022 operationeel is.