Omschrijving (toelichting)

  2021 2022
Aantal succesvolle trajecten dat we in het provinciale data lab hebben doorlopen 3 5

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit