Omschrijving (toelichting)

Indicatoren:

  • Aantal toezichtontvangers dat door ons op een of meer toezichtgebieden wordt beoordeeld (104)
  • Aantal toezichtontvangers waarmee minstens één voortgangsgesprek gevoerd is (65)
  • Aantal georganiseerde regiobijeenkomsten (4)
  • Aantal uitgevoerde thema-onderzoeken (2)

 

Verplichte indicator: Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht (0)

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment staat er één gemeente onder preventief financieel toezicht (indicator = 0).Toelichting

O

Kwaliteit

Op dit moment staat er één gemeente onder preventief financieel toezicht (indicator = 0).