Omschrijving (toelichting)

Indicator 2021 2022 2023
Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd ter stimulering fitheid tegen ondermijning 15 15 15

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit