Omschrijving (toelichting)

Indicator 2021 2022 2023 2024
GGA-verkenning voor de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden Afgerond      

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit