Omschrijving (toelichting)

Indicator: 

  • Versnellen circulair grondstoffengebruik in de Brabantse samenleving 

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit