Omschrijving (toelichting)

 

Prestaties/maatregelen

Indicator

2020

2021

2022

2023

De vergunningverlening voldoet aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit

Aantal vergunningverleningsprocedures waarin gebruik wordt gemaakt van de Wet dwangsom

<1%

<1%

<1%

<1%

 

Aantal van rechtswege verleende vergunningen a.g.v. late of geen reactie bestuursorgaan (lex silencio positivo)

0

0

0

0

 

Beschikkingen zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld – norm 90%

90%

90%

90%

90%

Toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitseisen

Handhavingsbeschikkingen blijven in stand na gerechtelijke toetsing

90%

 

90%

90%

90%

 

Mate van spontane naleving (na eerste controles)

60%

60%

60%

60%

Kwaliteit (indicator)

-

Kwaliteit (toelichting)

De definitieve eindrapportages over de uitvoering van de VTH taken zijn nog niet beschikbaar. In april wordt net als in 2020 een statenmededeling opgeleverd met daarin de resultaten over de VTH uitvoering.Toelichting

--

Kwaliteit

De definitieve eindrapportages over de uitvoering van de VTH taken zijn nog niet beschikbaar. In april wordt net als in 2020 een statenmededeling opgeleverd met daarin de resultaten over de VTH uitvoering.