Omschrijving (toelichting)

Betreft nieuwe prestatie t.o.v. begroting 2021 a.g.v. vaststelling Kader '21/'22

Via de Impulsgeldenregeling geven we incidentele financiële impulsen aan startende makers en instellingen om zich te ontwikkelen zodat daarmee de marktpositie duurzaam wordt versterkt. We continueren in aangepaste vorm onze structurele inzet op de Impulsgeldregeling. We bezien medio 2021 in hoeverre we hierop aanvullende inzet plegen. Hiermee geven we invulling aan de motie (M33) van 26 maart 2021 (vaststelling Kader 2021/2022) om een extra impuls in de Impulsgelden te geven.

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit