Omschrijving (toelichting)

Betreft nieuwe prestatie t.o.v. begroting 2021 a.g.v. vaststelling Kader '21/'22

We stimuleren de ontwikkeling van culturele toptalenten via de ondersteuning van een zevental Talenthubs. Via deze talentenhubs krijgen talenten die door de sector zelf zijn uitgekozen, ondersteuning op maat via een netwerk in de discipline waar ze zich bewegen. De talenthubs kunnen tot en met 2022 financiële ondersteuning ontvangen via de subsidieregeling Hedendaagse cultuur Noord-Brabant.

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit