Omschrijving (toelichting)

Indicator: 

  • aantal gevestigde bedrijven binnen het Meerjarenplan BOM afgesproken specifieke doelgroepen
  • aantal nieuwe arbeidsplaatsen

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit