Omschrijving (toelichting)

Indicator: In 2021 voeren we bij geplande beleidsvormingsprocessen tenminste drie experimenten uit met verschillende vormen van participatie.

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit