Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2021

 

2022

2023

2024

In uitvoering genomen ha bosuitbreiding (cumulatief)

500

1.500

2.500

3.500

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit