Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2021

2022

2023

2024

Voortgang beleidsmatige implementatie

Definitief uitvoeringsprogramma (2022-2027)

Stresstest provincie

Dialogen gemeente

 

1

 

62

 

 

 

(actualisatie)

 

 

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit