Omschrijving (toelichting)

 

Indicator 2020 2021 2022 2023 2024
Het aandeel van bedrijven dat gecontroleerd is door de omgevingsdiensten 25% 50% 75% 100%  
Aandeel van de bedrijven dat maatregelen treft/voldoet       75% 100%

 

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit