Omschrijving (toelichting)

4

Indicator

2021

2022

2023

2024

Aantal resterende woningen met een geluidsbelasting > 60 dB met een onbekend  binnenniveau of een binnenniveau > 36 dB)

5.400

5.000

4.600

4.200

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Zoals gerapporteerd in de jaarrekening 2020 hebben we in 2020 om meerdere redenen vertraging opgelopen. Gebleken is dat we deze vertraging niet meer kunnen inhalen. We passen de tabel hierop aan.

We stellen daarnaast voor de indicator te wijzigen in ‘aantal resterende woningen dat in aanmerking komt voor sanering’. De huidige definitie is te beperkend en sluit in een aantal gevallen niet aan bij de praktijk. We hanteren daarnaast het moment dat voor een woning een rapport met binnenniveau is geregistreerd als laatste ijkpunt. Op dat moment ontvangen bewoners een aanbod; als provincie hebben we geen invloed of bewoners hierop ingaan en/of binnen welk tijdsbestek ze eventuele maatregelen nemen.Toelichting

O

Kwaliteit

Zoals gerapporteerd in de jaarrekening 2020 hebben we in 2020 om meerdere redenen vertraging opgelopen. Gebleken is dat we deze vertraging niet meer kunnen inhalen. We passen de tabel hierop aan.

We stellen daarnaast voor de indicator te wijzigen in ‘aantal resterende woningen dat in aanmerking komt voor sanering’. De huidige definitie is te beperkend en sluit in een aantal gevallen niet aan bij de praktijk. We hanteren daarnaast het moment dat voor een woning een rapport met binnenniveau is geregistreerd als laatste ijkpunt. Op dat moment ontvangen bewoners een aanbod; als provincie hebben we geen invloed of bewoners hierop ingaan en/of binnen welk tijdsbestek ze eventuele maatregelen nemen.