Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

 Opgave 2012 t/m 2027 2021

 

2022

2023

2024

2025 t/m 2027

Beheerde ha via de Subsidiestelsel Natuur en Landschap – onderdeel natuurbeheer (cumulatief)

90.200

83.000

84.200

85.400

86.600

90.200

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit