Omschrijving (toelichting)

 

Indicator

2021

 

2022

2023

2024

Beheerde ha via de Subsidiestelsel Natuur en Landschap – onderdeel agrarisch natuurbeheer (cumulatief)

3.674

3.674

3.082

3.082

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit