Omschrijving (toelichting)

 

Indicator  2021 2022
Aantal provinciale collega’s die de cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ hebben gevolgd 100 100

Kwaliteit (indicator)

GToelichting

G

Kwaliteit