De provincie is, met de overgang van WErklocatie Daarbij zien wij voortaan af van de traditionele herstructurering en leggen we onze focus op de realisatie van campussen en themabedrijfsparken. Onze inzet voor Brainport Industry Campus is daarbij een in het oog springend initiatief, maar ook Automotive Campus en Metalot. In 2018 wordt onze inzet voortgezet, waarbij Heesch/West, samen met partners in Noordoost-Brabant, in 2018 een stap verder zal worden gebracht, maar ook initiatieven als de containerterminal in Bergen op Zoom en de Health Innovation Campus.
In 2018 zullen wij met de BOM afspraken maken hoe wij het gebruik van shared facilities als clean rooms en kostbare apparatuur (zoals 3D-printing) kunnen stimuleren.