Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Algemeen beeld van het programma

Wij willen dat Brabant een fijne plek is om te wonen, werken en recreëren. Waar je vlot op je bestemming kunt zijn en waar producten slim vervoerd worden. Wij willen ook dat Brabant een internationale top kennis- en innovatieregio blijft. Om bij te dragen aan de concurrentie- en agglomeratiekracht van Brabant, werken we samen met onze partners aan een veilig, slim en duurzaam mobiliteitsnetwerk voor bewoners, bedrijven en bezoekers. We werken vanuit vier ontwikkellijnen om dit mobiliteitsnetwerk voor Brabanders en de Brabantse economie te realiseren:

 

Wat gaan we daarvoor doen in 2018:
De wereld van mobiliteit is in beweging. De vele technologische en sociale innovaties, zoals zelfrijdende auto’s en opkomst van deeleconomie, dwingen ons met een frisse blik naar de toekomst te kijken. Met de gevoerde dialoog met Brabanders en professionals hebben we een beeld gevormd van het mobiliteitssysteem van de toekomst en onze rol daarbij. In 2018 vertalen we dat door naar concreet beleid. We optimaliseren het proces van ontwikkeldagen, waarmee we in 2017 gestart zijn, gericht op het vergroten van de bestuurlijke uitvoeringskracht. We opereren daarbij meer als één overheid om sneller en adaptief te kunnen inspringen op kansen en ontwikkelingen in de omgeving, maar tevens een goede borging van het functioneren van het huidige mobiliteitssysteem. In 2018 werken we aan een financieringsstructuur die o.a. een flexibele inzet van middelen ondersteunt.