Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Algemeen beeld van het programma

Het bewaken en waar mogelijk verder versterken van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant. De wettelijke kaders hiervoor worden gevormd door:

  • de Provinciewet;
  • de Gemeentewet;
  • de Wet algemene regels herindeling (Arhi);
  • de Wet gemeenschappelijke regelingen;
  • de Waterschapswet;
  • de Wet Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Bibob);
  • de ambtsinstructie Commissaris der Koning (CdK).

De provincie doet dit via de volgende drie hoofdlijnen:
a) de kwaliteit van het openbaar bestuur in het algemeen verbeteren o.a. door het stimuleren van efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting;
b) het versterken van de bestuurlijke en netwerksamenwerking in Brabant;
c) het borgen van de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur.

Mijlpalen 2018

  • Het thema-onderzoek energie wordt uitgevoerd.
  • Het programma Veerkrachtig Bestuur gaat in 2018 het laatste volledige jaar in, waarin alle Brabantse gemeenten een traject doorlopen of hebben afgerond om tot een besluit te komen over de bestuurlijke toekomst.
  • Uitwerken van de aanbevelingen van de visitatiecommissie Bibob op basis van hierover in 2017 door GS genomen besluiten.