Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Algemeen beeld van het programma

Doelstelling
De opgaven Verbindend Water, Milieu en Gezondheid en Uitnodigend Groen dragen bij aan een duurzame fysieke leefomgeving van Brabant. Duurzaamheid bereiken we enerzijds door zuinig te zijn op de fysieke leefomgeving en daarin kaderstellend en toetsend op te treden. Dit past ook bij onze wettelijke taken op dit gebied. We gaan echter nog een stap verder en zijn mede vormgever van duurzaamheid. We gaan uit van een systeemaanpak, waarbij het gebruik in balans dient te zijn met de fysieke ondergrond van bodem en water. Dit werkt bijvoorbeeld door in de (on)mogelijkheden voor natuurherstel of principes voor water- en bodeminclusief beheer van agrarische gronden. Dit systeemdenken stelt eisen aan de gebruikers en het gebruik. Niet enkel in beperkende zin, maar juist ook uitnodigend en perspectiefrijk. Zo is een vitale bodem en een gezond watersysteem de drager van een circulaire economie en duurzame, volhoudbare agrofood.