Activiteiten en prestaties
Beheren en onderhouden van Brabantse wegen:
We geven uitvoering aan de meerjarige kwaliteitsvisie op de beheer- en onderhoudstaak van onze provinciale wegen zoals eind 2017 vastgesteld. Hierin leggen we ons ambitieniveau vast, de prijs/kwaliteit verhouding, geven daarin ruimte aan innovatie en duurzaamheid, en bieden de mogelijkheid voor extra ambities vanuit de regio.
Duurzaamheid en innovatie krijgen prioriteit bij vervanging en onderhoud van provinciale wegen. We passen waar mogelijk duurzame (bijvoorbeeld Biobased) en recycled materialen toe in de werken (N272 bij Gemert en reconstructie N69 rondom Valkenswaard) en dagen de markt maximaal uit om te komen met innovaties (contract dagelijks beheer en onderhoud per 2018).
We kijken steeds naar nieuwe en slimme manieren om met andere partijen samen te werken. Zo zijn er met Rijkswaterstaat overeenkomsten over het gezamenlijk uitvoeren en inkopen op het gebied van incidentmanagement en gladheidsbestrijding. In 2018 zullen we steeds kritisch onderzoeken of andere manieren van samenwerken interessant zijn.