Eén van de pijlers in de aanpak van Verkeersveiligheid is infrastructuur. Het oplossen van verkeersonveilige situaties op het provinciale wegennet pakken we op in onderhoudswerkzaamheden en reconstructies, zoals bijvoorbeeld in 2018 bij N270 Deurne tot aan Limburgse grens. We richten onze wegen verkeersveilig in, zo veel mogelijk volgens de richtlijnen van CROW / Duurzaam Veilig.