Naast het oplossen van onveilige situaties worden ook delen van provinciale wegen gereconstrueerd of nieuw aangelegd ter verbetering van de bereikbaarheid. De projecten prioriteren en programmeren we op basis van urgentie, maar combineren we waar mogelijk slim met geplande onderhoudswerkzaamheden. In 2018 is de omlegging Baarle-Nassau (N260) in uitvoering en ronden we de aanleg van N605 bij Gemert Noordom af.
In 2017 zijn we voortvarend gestart met de aanbesteding voor de reconstructie N69 rondom Valkenswaard. De reconstructie moet een oplossing bieden voor het verkeer vanaf de Belgische grens door de kernen. In 2018 ronden we de gunning af en gaan we starten met de uitvoering. De oplevering is voorzien in 2020.