Via de concessies in West, Oost en Zuidoost Brabant zorgen we voor stad- en streekvervoer. Samen met vervoerders, gemeenten en Reizigersoverleg Brabant zorgen we in de exploitatieplannen voor een aanbod dat steeds zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de reiziger. We zetten stappen om te groeien naar nieuwe concessies waarin de diverse vormen van mobiliteit worden gecombineerd (zoals trein, bus, auto, fiets, buurtbus, maar ook nieuwe concepten). In dat kader worden nieuwe businesscases uitgewerkt en zal in 2018 een evaluatieonderzoek naar de Regiotaxi en de Regiecentrale worden uitgevoerd.
We werken aan verdere verduurzaming van de OV-concessies. In 2018 zullen we 2 lijnen in de regio Den Bosch 100% elektrisch laten rijden.
De rendabele lijnen uit de pilot Nachtnet rondom Breda integreren we samen met de vervoerder in de dienstregeling van de concessie.
Eind 2017 is met de invoering van cashloos betalen een belangrijke stap gezet in het bevorderen van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Wij stellen samen met de vervoerders voor ieder concessiegebied een sociaal veiligheidsplan vast.