De Brabantbrede marketingorganisatie VisitBrabant breidt haar diensten en functionaliteiten verder uit in 2018. Diensten zijn gericht op het trekken van meer (inter)nationale bezoekers die langer blijven (VisitBrabant) en het aansluiten van meer ondernemers, steden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties (ConnectBrabant). Hiermee groeit het netwerk (community), waarmee de vrijetijdseconomie wordt versterkt. Met deze doorontwikkeling neemt VisitBrabant een steeds sterkere en door partners geaccepteerde positie in als Brabantbrede marketingorganisatie voor de Brabantse Vrijetijdseconomie.
De crossovers met andere provinciale opgaven op het gebied van cultuur (Van Gogh, Design, Dance, Festivals), erfgoed (Zuiderwaterlinie, Tweede Wereldoorlog), agrifood (We are food), branding en internationalisering (zakelijke markt) en natuur worden in 2018 doorontwikkeld. Hierbij wordt ook verbinding gelegd met de activiteiten op gebied van wandel- en fietsroutes in Brabant. Het Leisureontwikkelfonds leidt tot kwaliteitsverbetering van het aanbod, met voldoende kwalitatieve aanvragen en deelname van alle regio’s.
Door versterking van het aanbod en de gezamenlijke marketing wordt de (inter)nationale zichtbaarheid van Brabant naar publiek vergroot, met meer bezoekers die Brabant als bestemming kiezen voor een korte vakantie (shortbreak).
Indien de uitkomsten van de Midterm review VTE, die eind 2017 afgerond wordt, hier aanleiding voor geven, wordt vanaf 2018 bijgestuurd op ambities en worden aanbevelingen uitgevoerd, mede in relatie tot bezinning op de volgende bestuursperiode.