Rondom een aantal thema’s terugblikken en vooruitblikken in het licht van de nieuwe bestuursperiode .