SmartwayZ.NL
Met het programma SmartwayZ.NL werken we aan de aanpak van knelpunten in de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. We kijken daarbij steeds naar een combinatie van Smart Mobility toepassingen en infrastructurele maatregelen, zoals bij de A67, A2 Weert - Eindhoven en binnen InnovA58 (Eindhoven – De Baars en Galder – St. Annabosch). In 2018 wordt de verkenning A67 afgerond, het voorkeursalternatief N279 Asten – Veghel definitief vastgesteld in het PIP en vindt er een besluit plaats over de aanpak van de A58 tussen Breda en Tilburg plaats.

Smart Mobility (SmartwayZ.NL en Beter Benutten Vervolg): We zetten stevig in op Smart Mobility toepassingen om zo slimmer en efficiënter gebruik te maken van het beschikbare infranetwerk. Het vormt eveneens een stimulans voor de automotive industrie in Brabant. Dat doen we in nauwe samenwerking met marktpartijen, kennisinstellingen/onderwijs, overheden en gebruikers via:

  • Mobilitylab: Het stimuleren van start-ups op het gebied van smart mobility in de regio.
  • MobilitymoveZ.NL: Testen en ontwikkelen van innovatieve mobiliteitsconcepten in de praktijk op de openbare weg Tilburg – Eindhoven – Helmond
  • Marktplaatsen Mobiliteit: Bestaande en bewezen effectieve Smart Mobility diensten grootschalig uitrollen. Te beginnen op de A2 Weert - Eindhoven, daarna Zuidoost Brabant en de N279.
  • Smart Logistics projecten: Uitrollen van innovaties ter verhoging van de verkeersveiligheid, Smart Mobility oplossingen voor logistieke partijen op de N279 en voor de as Rotterdam – Venlo.
  • We starten met het bouwen van een Datadashboard voor SmartwayZ.NL, door logistieke data te koppelen en inzichtelijk te maken.
  • Daarnaast plaatsen we in het kader van Talking Traffic intelligente VRI’s in B5-steden en op o.a. N279 voor de ontwikkeling van slimme diensten voor de automobilist, fietser, openbaar vervoer en hulpdiensten.