Meer
Publicatiedatum: 25-09-2017

Inhoud

Terug

Veerkrachtig bestuur

Veerkrachtig bestuur

We zorgen ervoor dat alle Brabantse gemeenten voor het einde van de huidige provinciale bestuursperiode een adequaat en subregionaal afgestemd traject hebben doorlopen (zoals aangegeven in de GS-visie ‘Leiderschap en dienstbaarheid’ en ‘(Veer)Krachtig Bestuur, hoe verder?’) op grond waarvan een voorkeur voor een bestuurlijke en/of organisatorische inrichting is uitgesproken, die door GS is bekrachtigd. Oplevering tweede onderzoek kwaliteit gemeenten en provincie rondom het thema duurzame energie.