We zorgen ervoor dat alle Brabantse gemeenten voor het einde van de huidige provinciale bestuursperiode een adequaat en subregionaal afgestemd traject hebben doorlopen (zoals aangegeven in de GS-visie ‘Leiderschap en dienstbaarheid’ en ‘(Veer)Krachtig Bestuur, hoe verder?’) op grond waarvan een voorkeur voor een bestuurlijke en/of organisatorische inrichting is uitgesproken, die door GS is bekrachtigd. Oplevering tweede onderzoek kwaliteit gemeenten en provincie rondom het thema duurzame energie.