Uitwerken aanbevelingen visitatiecommissie op basis van in 2017 hierover genomen besluiten van GS
Op basis van de uitwerking van de aanbevelingen van de visitatiecommissie al dan niet besluiten het Bibob-beleid te actualiseren en de huidige werkwijze aan te passen. Uitvoeren quick scan weerbaarheid in de provinciale organisatie (i.s.m. RIEC)