BrabantKennis: oplevering ‘Toekomstgids’ Brabantse gemeenten, organisatie van een Vooruitdenkerslezing, start van een nieuwe verkenning;