• Om de ambities en doelstellingen van het sportbeleid te realiseren is de programmaorganisatie BrabantSport opgericht. BrabantSport voert het provinciaal sportbeleid tot en met 2019 uit. Dat doet BrabantSport in samenwerking met Team Brabant Sport, het CTO Zuid, Sportservice Noord-Brabant en Stichting Sports & Technology. Brabant Sport nodigt andere partijen uit om ook aan te sluiten.
  • Elk van de bovengenoemde uitvoeringsorganisaties levert in principe goed werk in het eigen domein, maar kwam te weinig toe aan de verbinding met andere domeinen, binnen en buiten de sport. Met BrabantSport wordt de uitvoering van het sportbeleid dat versnipperd was samengebracht. Daarnaast zagen we dat ook de samenwerking binnen BrabantStad op sportgebied nog onvoldoende vorm krijgt en om een ‘trekker’ vraagt. BrabantSport moet in deze behoefte gaan voorzien.
  • Daarnaast ondersteunt de provincie in 2018 diverse initiatieven. Zoals bv het initiatief Wheels2Sport, waarbij mensen met een beperking een hulpmiddel kunnen lenen om een sport uit te proberen. Ook faciliteert zij pilots voor verbetering van het vervoer van sporters met een beperking.
  • Zij ondersteunt tevens side-events voor mensen met een beperking bij grote sportevenementen en zoekt met grote zorginstellingen naar manieren om hun cliënten (meer) te laten bewegen. Deze en andere activiteiten moeten bijdragen aan de doelstelling om in 2019 50.000 mensen met een beperking in beweging te hebben gekregen.
  • Daarnaast ondersteunt de provincie in 2018 circa tien jaarlijks terugkerende topsportevenementen en drie internationale kampioenschappen (Champions Trophy Hockey Breda, EK Veldrijden Den Bosch en EK Cross Tilburg).
  • Tenslotte continueert de provincie haar ondersteuning van het Centrum voor Topsport en Onderwijs (24 talentenprogramma’s van sportbonden en een regionale talentendag voor identificatie van nieuw talent) en van het innovatiecluster Sports & Technology (clustermanagement en de opzet en mogelijke cofinanciering van twee grote sportinnovatieprojecten). Eind 2018 evalueert de provincie de ‘Sportagenda Brabant Beweegt’.