Met de ontwikkelagenda Spoor, HOV en knooppunten hebben we de Brabantse ambities vertaald naar noodzakelijke aanpassingen in het OV netwerk. Daarbij is de deur tot deur reis uitgangspunt: dus we bekijken meer dan alleen het OV. Het gaat ook om verbeteringen rond knooppunten, waar verschillende vervoersmiddelen bij elkaar komen.
Zo wordt eind 2018 het busstation bij Tilburg CS aangepakt en opgeleverd en starten we met de aanpak van de zuidzijde van station Eindhoven. Diverse studies die eind 2017 worden opgeleverd, en waarmee we in het najaar van 2017 met het Rijk afspraken maken, zullen in 2018 een doorstart maken. Te denken valt aan de verbinding Breda-Utrecht, aanpak noordzijde station Eindhoven, spoorzone ’s-Hertogenbosch en Gilze- Rijen.
Via het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) zijn met het Rijk en lokale partners concrete afspraken gemaakt welke verbeteringen we de komende jaren op het spoor doorvoeren. Met het Rijk en de Brabantse gemeenten zetten we in op de verbetering van internationale spoorverbindingen Brussel en Düsseldorf via Roosendaal, Breda en Eindhoven. In 2018 verbeteren we de OV verbindingen van Grave met Nijmegen.