We versterken maatschappelijke initiatieven door ze te verbinden met andere initiatieven, partners en expertise. We creëren een Brabantbreed lerend netwerk van initiatiefnemers, gemeenten, maatschappelijk middenveld, kennis- en onderwijsinstellingen, investeerders en ondernemers. In dit netwerk worden kennis en ervaringen uitgewisseld over volhoudbaarheid en impact van initiatieven en komen nieuwe samenwerkingen tot stand. We ontwikkelen nieuwe methodieken en instrumenten die concreet kunnen worden toegepast in initiatieven. We leggen een verbinding met Europese lerende netwerken over dezelfde vraagstukken. In het lerende netwerk zoeken we samen naar nieuwe oplossingen om de sociale veerkracht te versterken en we verkennen hoe (open en big) data ons hierbij kunnen ondersteunen. We sluiten aan bij de Monitor Sociale Veerkracht zodat we ontwikkelingen eenduidig kunnen volgen. Vanuit initiatieven komen (bovenlokale) vraagstukken ‘sociale veerkracht’ bovendrijven die we opnemen op gezamenlijke beleids- en onderzoeksagenda’s.

Prestaties 2018:
o Er is een Brabantbreed lerend netwerk
o Wetenschappelijk onderzoek en methodiekontwikkeling lerende aanpak
o Versterken Sociale Veerkracht in samenwerking met TU/e en Tilburg University
o Er is een Europees lerend netwerk ITHACA
o De tweede editie van de Bounce Backathon vindt plaats